O semináři

Milý příteli,
vítáme Tě na stránkách matematického korespondenčního semináře KOS SEVERÁK. Nabízíme Ti odpovědi na otázky, které jsi pravděpodobně toužil(a) položit:


Co to matematický korespondenční seminář je?

Princip korespondenčního semináře spočívá v tom, že organizační tým připravuje v několika sériích sadu matematických úloh a problémů. Ty pak rozesílá poštou účastníkům semináře – tedy možná právě Tobě. Řešitelé mají určitou dobu na to, aby se s úlohami vypořádali, své bádání sepsali a zaslali zpět organizátorům – tedy nám. My je pečlivě opravíme, přidáme poučné poznámky, vytvoříme vzorová řešení a vše zase pošleme zpět řešiteli. A tak to jde pořád dokola a dokola, až proběhne celý ročník a jsou vyhlášeny výsledky.


Pro koho je KoS Severák určen?

V KoSu lze soutěžit ve dvou kategoriích: Kategorie JUNIOR je určena pro žáky 2. stupně základních škol a odpovídající ročníky víceletých gymnázií (tedy 6. až 9. rok chození do školy). Kategorie STUDENT je pro středoškoláky ze všech typů středních škol (tedy 10. a vyšší rok navštěvování školy). Nezáleží na tom, odkud jsi. Můžeš být třeba z Tramtárie!


Kdo KoSa Severáka organizuje?

Jsou to především samí milí lidé - pedagogové a studenti katedry matematiky Pedagogické fakulty Univerzity J.E. Purkyně. Nad nimi bdí a veškeré výdaje spolufinancuje ústecká pobočka JČMF.


Jak se do KoSa Severáka přihlásit?

Nejjednodušší cesta je vyplnit přihlášku. Tu najdeš buď zde, vyplníš jí a pošleš e-mailem na naší adresu (naprosto nejlepší způsob!). Nebo jí najdeš tamtéž, vytiskneš si jí, vyplníš a pošleš ji poštou na naší adresu (méně vhodný způsob!). Nebo ji získáš od své/svého profesorky/profesora matematiky, opět ji samozřejmě vyplníš a pošleš (stále méně vhodný způsob). Další varianty jsou na Tvém kreativním přístupu a přestože kreativitu velmi oceňujeme, daleko více oceníme, zvolíš-li první způsob.


Proč být KoSákem (slangový název pro řešitele KoSa Severáka – pozn. red.)?

Především je to zábava a vzrušení zároveň. Úlohy jsou součástí příběhu a jejich řešením se dovídáš další osudy jeho hrdinů. Pokud se úloha podaří vyřešit, je to bezva pocit, že jsi na něco přišel!
Už jenom tím, že se úlohami budeš zabývat, se budeš učit a objevovat nová tajemství matematiky.
Po každé sérii budeš mít srovnání s ostatními „souKoSáky“, budeš vědět, jak si vedeš a můžeš získat kontakt na ostatní řešitele. (Tedy podobné šílence, jako jsme my.)
Ne, že by tohle mělo být důvodem, proč se KoSa účastnit, ale je faktem, že nejlepším řešitelům připadne i nějaká ta zajímavá cena.


Další informace:

V průběhu školního roku vyjde 5 sérií po 5 příkladech. Za každý příklad můžeš získat 6 bodů. Za jedno kolo tedy 30 bodů a v daném ročníku 150 bodů.
Zadání úloh najdeš také na internetu.
Svá řešení zasílej na uvedené adresy vždy do uvedeného termínu!
Řešení jednoho příkladu uváděj na zvláštní papír formátu A4 a označ ho svým jménem a příjmením, adresou a číslem onoho příkladu.
Svá řešení můžeš zasílat i e-mailem a to buď ve Wordu nebo v TeXu.
Do semináře budou zařazovány problémy velmi jednoduché i velmi složité. Některé vyřešíš hned, jiné možná nevyřeší nikdo z účastníků. Neobávej se poslat jakékoli, třeba jen částečné řešení. Vždy měj ale na paměti, že nejcennější je vždy Tvoje cesta k výsledku. Pokud tedy napíšeš jen řešení, nemůžeme posoudit, jak jsi na řešení přišel. Pokud má úloha více řešení je nutné, pokud není uvedeno jinak, uvést všechna. Plný počet bodů může získat jen úplné řešení s úplným vysvětlením. Proto se snaž vždy své řešení okomentovat, vysvětlit nebo dokázat. Stručnost tentokrát nebude výhodou.Přejeme Ti hodně zábavy při řešení úloh KoSa Severáka!